Home

Trainer & vertrouwenspersoon

Organisaties worden steeds diverser en dat is goed nieuws: teams met een grote diversiteit kunnen door hun veelheid aan perspectieven en ervaringen betere besluiten nemen. Om dat te bewerkstelligen moet er een werkcultuur zijn waarin deze diversiteit wordt gewaardeerd en de verschillende perspectieven gehoord worden. Als NOBTRA trainer, Deep Democracy facilitator en LVV-registervertrouwenspersoon kan ik jouw organisatie ondersteunen bij het creëren van een veilige en inclusieve werkcultuur

Wil je hier meer over weten? Ik maak graag een (bel)afspraak om de mogelijkheden met je te bespreken. 

Getekend portret van Mette Raaphorst

Over mij

‘Het belangrijkste voor Mette zijn de mensen‘ zei een oud-collega over mij.

Na twintig jaar achter de schermen in onderwijs, theater en politiek, ben ik daarom begonnen als zelfstandig trainer en extern vertrouwenspersoon.

Mijn missie is om als betrokken buitenstaander bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van mensen en teams in (non-profit) organisaties.

Vanaf maart 2024 ben ik daarnaast werkzaam als directeur van Mores, steun- en adviespunt grensoverschrijdend gedrag voor de culturele, creatieve en mediasector.

Training-op-maat

Of het doel nu is om de samenwerking binnen je team te versterken, inclusievere selectiegesprekken te voeren of met elkaar te werken aan een open feedback-cultuur: ik ontwikkel trainingen-op-maat, waarin ik de doelen van de organisatie met de behoeftes van de deelnemers verbind.

Tekening van twee personen aan een tafel met daarop kopjes, twee vellen papier en een pen.

Vertrouwenspersoon

Door voor je organisatie een extern vertrouwenspersoon aan te stellen bied je werknemers die met ongewenste omgangsvormen of misstanden te maken krijgen laagdrempelige opvang en begeleiding. Hiermee draag je bij aan een veilige werkomgeving, waarin mensen optimaal kunnen functioneren.

Samen werken aan een veilige, inclusieve en effectieve organisatie